Project Caibo

Verbeterde EPS isolatie TOP32 afgewerkt met siliconenharsgebonden sierpleister K1,5MM met een zeer hoge resitentie tegen slagregen.
Verzonken regenwater afvoerbuis in het ETICS-systeem.
Witte siliconenharsgebonden sierpleister gecombineerd met zwart parament – gelijmd uitzicht.
Crepi

Project Caibo

Klant

Caibo Chappewerken

Oppervlakte

180m²

Project

ETICS

“ETICS” staat voor External Thermal Insulation Composite Systems with rendering, een composietsysteem voor buitengevelisolatie met bepleistering.

Witte siliconenharsgebonden sierpleister in combinatie met zwart parament.

Gelijmd uitzicht.

Gevelbekleding

Verbeterde EPS isolatie TOP32 afgewerkt met siliconenharsgebonden sierpleister K1,5MM met een zeer hoge resitentie tegen slagregen.

ETICS systeem

Verzonken regenwater afvoerbuis in het ETICS systeem.