Skip to main content

Betonreparaties in alle toepassingen

Veel bouwwerken bestaan uit staal- en betonconstructies. Niet verwonderlijk want staal en beton zijn in vrijwel alle omstandigheden toepasbaar. Echter door de invloed van ons klimaat, milieubelasting en andere factoren wordt de bescherming van deze bouwwerken elke dag minder.

De meest aangewezen methode voor het duurzaam beschermen van staal- en betonconstructies is het aanbrengen van een doeltreffend conserveringssysteem. Mits op de juiste wijze uitgevoerd, is deze beschermingstechniek een bewezen methode en bovendien kostenefficiënt.

De samenstelling van doeltreffende conserveringssystemen wordt grotendeels bepaald door de atmosferische-, chemische-, thermische- en mechanische belastingen waaraan staal- en betonconstructies blootstaan. Een duurzaam conserveringssysteem vangt aan met de juiste voorbehandeling ofwel het grondig verwijderen van verontreinigingen, corrosie en ondeugdelijke verflagen. De voorbehandeling kan plaatsvinden door stralen, hogedrukreinigen, mechanisch voorbehandelen alsmede door het toepassen van specialistische technieken.

Methodes

De juiste methode wordt bepaald door de bestaande situatie, de verlangde prestaties en mogelijkheden op locatie.
Ingeval van betonconstructies, wordt de voorbehandeling vervolgd door sanering van betonschade en constructief herstel. Hiervoor zijn uiteenlopende technieken beschikbaar. Handmatig betonrepareren is een veelal toegepaste methode.

Materialen

Bij deze technieken werken wij met verschillende soorten materialen zoals de traditionele betonreparatiemiddelen op basis van cementmortels met toevoeging van polymeren en kunstharsen zoals epoxy, polyurethaan en acrylaat. De keuze is afhankelijk van de gestelde eisen, het type schade en de constructie. Ter voorbereiding van de reparatiewerkzaamheden verwijdert hij losse delen door te hakken, breken, slijpen en/of boucharderen van de oppervlaktelaag gevolgd door grit of door waterstralen. Eventueel legt hij de wapening bij en ontroest of verwijdert hij blootliggende wapening. Betoncoating systemen zijn te verkrijgen in bijna elke gewenste kleur en samenstellingen zodat voor iedere specifieke toepassing een oplossing aanwezig is.

Esthetische functie

Conservering van beton hangt meestal samen met betonreparatie. Betonreparaties vergen meestal een nabehandeling. Ten eerste om te voorkomen dat er op andere plaatsen nieuwe beschadigingen ontstaan. Ten tweede omdat een reparatie veelal verschillen in kleur en structuur te zien geeft. Deze verschillen laten zich goed wegwerken door betonconservering. Daarmee heeft het conserveren ook een esthetische functie.

Conservering vindt ook plaats zonder dat er sprake is van betonreparatie. Bijvoorbeeld om antigraffiti systemen aan te brengen op gevels en op bijvoorbeeld kunstwerken zoals bruggen en viaducten en langs wegen en spoorwegen. Veelal worden dampdoorlatende systemen toegepast, die van buiten naar binnen geen vocht doorlaten maar wel van binnen naar buiten kunnen ademen. Zodat in het beton dampdiffusie mogelijk is.