Skip to main content

Algemene schilderwerken

Omdat we ervaring hebben in het beschilderen van allerlei geveltypes, maken we op deze pagina graag een onderscheid tussen gevels in sierpleister en parament.

Sierpleisters

Voor we starten met het schilderen van de gevel dient men een grondige analyse te maken van de bestaande ondergrond. Heeft u te maken met een minerale ondergrond, vb een krabpleister, kalkpleister of cementering of gaat het om een organische ondergrond, vb. acrylaat- en siliconenharsgebonden sierpleisters. In functie hiervan wordt dan het uiteindelijke gebruikte verfsysteem bepaalt. Minerale ondergronden worden meestal herschilderd met een minerale kalk- of silicaatverf omwille van hun dampopen karakter, wat niet wil zeggen dat dit perse hoeft. Het is perfect mogelijk om een minerale pleister te overschilderen met een acrylaat- of siliconenharsgebonden gevelverf.
De organisch gebonden sierpleisters daarentegen, worden meestal overschilderd met een acrylaat- of siliconenharsgebonden gevelverf. In dit geval adviseren wij meestal de “Sto Lotusan Color G” dewelke naast de uitstekende fysische eigenschappen van het unieke Lotus-effect® ook een zelfreinigende eigenschap heeft. Door deze eigenschap spoelt loszittend vuil weg met het regenwater. Dit zorgt ervoor de gevels langer schoon en droog blijven. Kortom, de gevel blijft langer mooi!

Dubbele functie bij StoLotusan

Het Lotus-Effect® wordt bereikt door de combinatie van een extreme waterafwijzend en speciaal microgestructureerd oppervlak, die is overgenomen van het principe van het lotusblad. Dit betekent, dat een groot deel van de vuildeeltjes niet goed op het geveloppervlak hechten en bij de volgende regenbui eenvoudig door de afparelende druppels worden afgevoerd.
Indien de klant een extra water- en vuiltafstotende verflaag wenst wordt de gevel na het aanbrengen van de sierpleister overschilderd met “Sto Lotusan Color G” dewelke naast de uitstekende fysische eigenschappen van het unieke Lotus-effect® ook een zelfreinigende eigenschap heeft. Door deze eigenschap spoelt loszittend vuil weg met het regenwater. Dit zorgt ervoor dat de gevels langer schoon en droog blijven. Kortom, de gevel blijft langer mooi!

Parament

Wanneer de gevel is opgebouwd uit paramentmetselwerk is het van uitermate belang dat het bestaande metsel- en voegwerk nog in perfecte staat verkeerd. Indien nodig moet het voegwerk plaatselijk of in het slechtste geval zelfs volledig vernieuwd worden en bestaat de kans dat ook sommige bakstenen dienen vervangen te worden alvorens men kan schilderen.

In sommige gevallen kan het parament reeds voorzien zijn van een verflaag(en). Het is van groot belang om na te gaan of dit een ademend verfsysteem is. In vele gevallen werd de gevel door de jaren heen plaatselijk hersteld of volledig overschilderd, al dan niet met een ademend verfsysteem. Hierdoor geraakt de gevel min of meer volledig dampdicht, zodanig het vocht van binnenuit niet meer kan verdampen (ademen). In dit geval is het noodzakelijk de bestaande verflagen te verwijderen. Al naar gelang de aard van de gevel en de soort en aantal verflagen die op de gevel zitten, wordt door ons na inspectie een keuze gemaakt tussen een biologisch afbreekbaar chemisch opweekmiddel, waarbij laag per laag gestript kan worden of licht stralen. In sommige gevallen wordt er zelfs een combinatie van beide technieken gemaakt. De gebruikte verfsystemen dienen dampdoorlatend en in sommige gevallen elastisch te zijn om gevolgschade te voorkomen.

Minerale verfsystemen:
– zeer hoge tot 99 % dampdoorlaatbaarheid;
– kleurecht;
– door minerale verstening in de poriën is afbladderen onmogelijk;
– onschadelijk voor milieu en verwerker.

Acrylaat verfsystemen:
– goede dampdoorlaatbaarheid;
– kleurecht;

door haar specifieke eigenschappen scheuroverbruggend; op waterbasis, dus oplosmiddelvrij.

Schilderen van oude gevels in crepi

Voor het starten met het schilderen van de gevel dient men een grondige analyse te maken van de bestaande ondergrond. Heeft men te maken met een minerale ondergrond, vb een krabpleister, kalkpleister of cementering of gaat het om een organische ondergrond, vb. acrylaat- en siliconenharsgebonden sierpleisters. In functie hiervan wordt dan het uiteindelijke gebruikte verfsysteem bepaalt. Minerale ondergronden worden meestal herschilderd met een minerale kalk- of silicaatverf omwille van hun dampopen karakter, wat niet wil zeggen dat dit perse hoeft. Het is perfect mogelijk om een minerale pleister te overschilderen met een acrylaat- of siliconenharsgebonden gevelverf.

De organisch gebonden sierpleisters daarentegen, worden meestal overschilderd met een acrylaat- of siliconenharsgebonden gevelverf. In dit geval adviseren wij meestal de “Sto Lotusan Color G” dewelke naast de uitstekende fysische eigenschappen van het unieke Lotus- effect® ook een zelfreinigende eigenschap heeft. Door deze eigenschap spoelt loszittend vuil weg met het regenwater. Dit zorgt ervoor de gevels langer schoon en droog blijven. Kortom, de gevel blijft langer mooi!

Dubbele functie bij StoLotusan
Het Lotus-Effect® wordt bereikt door de combinatie van een extreme waterafwijzend en speciaal microgestructureerd oppervlak, die is overgenomen van het principe van het lotusblad. Dit betekent, dat een groot deel van de vuildeeltjes niet goed op het geveloppervlak hechten – en bij de volgende regenbui eenvoudig door de afparelende druppels worden afgevoerd.
Traditionele gevelafwerkingen:
Vuildeeltjes hopen zich op het geveloppervlak op.
Het oppervlak is slechts gering waterafstotend, waardoor micro- organismen, zoals algen en schimmels kans krijgen te groeien.

Dubbele functie bij gevelafwerkingen met Lotus-Effect

Functie 1:
StoLotusan heeft een microstructuur. Het contactoppervlak voor vuildeeltjes en water wordt hierdoor extreem gereduceerd.

Functie 2:
Lotusan is daarnaast ook zeer waterafstotend. Regendruppels parelen er meteen vanaf en nemen de loszittende vuildeeltjes probleemloos mee.

Schilderen van nieuwe gevels in crepi

Indien de klant een extra water- en vuiltafstotende verflaag wenst wordt de gevel na het aanbrengen van de sierpleister overschilderd met “Sto Lotusan Color G” dewelke naast de uitstekende fysische eigenschappen van het unieke Lotus-effect® ook een zelfreinigende eigenschap heeft. Door deze eigenschap spoelt loszittend vuil weg met het regenwater. Dit zorgt ervoor de gevels langer schoon en droog blijven. Kortom, de gevel blijft langer mooi!

Dubbele functie bij StoLotusan

Het Lotus-Effect® wordt bereikt door de combinatie van een extreme waterafwijzend en speciaal microgestructureerd oppervlak, die is overgenomen van het principe van het lotusblad. Dit betekent, dat een groot deel van de vuildeeltjes niet goed op het geveloppervlak hechten – en bij de volgende regenbui eenvoudig door de afparelende druppels worden afgevoerd.
Traditionele gevelafwerkingen:
Vuildeeltjes hopen zich op het geveloppervlak op. Het oppervlak is slechts gering waterafstotend, waardoor micro-organismen, zoals algen en schimmels kans krijgen te groeien.

Dubbele functie bij gevelafwerkingen met Lotus-Effect

Functie 1:
StoLotusan heeft een microstructuur. Het contactoppervlak voor vuildeeltjes en water wordt hierdoor extreem gereduceerd.

Functie 2:
Lotusan is daarnaast ook zeer waterafstotend. Regendruppels parelen er meteen vanaf en nemen de loszittende vuildeeltjes probleemloos mee.

Schilderen van paramentmetselwerk

Wanneer de gevel is opgebouwd uit paramentmetselwerk is het van uitermate belang dat het bestaande metsel- en voegwerk nog in perfecte staat verkeerd. Indien nodig moet het voegwerk plaatselijk of in het slechtste geval zelfs volledig vernieuwd worden en bestaat de kans dat ook sommige bakstenen dienen vervangen te worden alvorens men kan schilderen.
In sommige gevallen kan het parament reeds voorzien zijn van een verflaag(en). Het is van groot belang om na te gaan of dit een ademend verfsysteem is. In vele gevallen werd de gevel door de jaren heen plaatselijk hersteld of volledig overschilderd, al dan niet met een ademend verfsysteem. Hierdoor geraakt de gevel min of meer volledig dampdicht, zodanig het vocht van binnenuit niet meer kan verdampen (ademen). In dit geval is het noodzakelijk de bestaande verflagen te verwijderen. Al naar gelang de aard van de gevel en de soort en aantal verflagen die op de gevel zitten, wordt door ons na inspectie een keuze gemaakt tussen een biologisch afbreekbaar chemisch opweekmiddel, waarbij laag per laag gestript kan worden of licht stralen. In sommige gevallen wordt er zelfs een combinatie van beide technieken gemaakt. De gebruikte verfsystemen dienen dampdoorlatend en in sommige gevallen elastisch te zijn om gevolgschade te voorkomen.

Minerale verfsystemen:

– zeer hoge tot 99 % dampdoorlaatbaarheid;
– kleurecht;
– door minerale verstening in de poriën is afbladderen onmogelijk;
– onschadelijk voor milieu en verwerker.

Acrylaat verfsystemen

– goede dampdoorlaatbaarheid;
– kleurecht;
– door haar specifieke eigenschappen scheuroverbruggend;
– op waterbasis, dus oplosmiddelvrij.

De keuze van verfsysteem is afhankelijk van het type gevel en de staat van het object.
Schilderen van beton
Veel bouwwerken bestaan uit staal- en betonconstructies.

Niet verwonderlijk want staal en beton zijn in vrijwel alle omstandigheden toepasbaar. Echter door de invloed van ons klimaat, milieubelasting en andere factoren wordt de bescherming van deze bouwwerken elke dag minder.

De meest aangewezen methode voor het duurzaam beschermen van staal- en betonconstructies is het aanbrengen van een doeltreffend conserveringssysteem. Mits op de juiste wijze uitgevoerd, is deze beschermingstechniek een bewezen methode en bovendien kostenefficiënt. De samenstelling van doeltreffende conserveringssystemen wordt grotendeels bepaald door de atmosferische-, chemische-, thermische- en mechanische belastingen waaraan staal- en betonconstructies blootstaan.

Een duurzaam conserveringssysteem vangt aan met de juiste voorbehandeling ofwel het grondig verwijderen van verontreinigingen, corrosie en ondeugdelijke verflagen. De voorbehandeling kan plaatsvinden door stralen, hogedruk reinigen, mechanisch voorbehandelen alsmede door het toepassen van specialistische technieken. De juiste methode wordt bepaald door de bestaande situatie, de verlangde prestaties en mogelijkheden op locatie.

Ingeval van betonconstructies, wordt de voorbehandeling vervolgd door sanering van betonschade en constructief herstel. Hiervoor zijn uiteenlopende technieken beschikbaar. Handmatig betonrepareren is een veelal toegepaste methode.

Bij deze technieken werkt de reparateur met verschillende soorten materialen zoals de traditionele betonreparatiemiddelen op basis van cementmortels met toevoeging van polymeren en kunstharsen zoals epoxy,polyurethaan en acrylaat.

De keuze is afhankelijk van de gestelde eisen, het type schade en de constructie. Ter voorbereiding van de reparatiewerkzaamheden verwijdert hij losse delen door te hakken,breken, slijpen en/of boucharderen van de oppervlaktelaag gevolgd door grit of door waterstralen.

Eventueel legt hij de wapening bij en ontroest of verwijdert hij blootliggende wapening. Betoncoating systemen zijn te verkrijgen in bijna elke gewenste kleur en samenstellingen zodat voor iedere specifieke toepassing een oplossing aanwezig is. Conservering van beton hangt meestal samen met betonreparatie. Betonreparaties vergen meestal een nabehandeling. Ten eerste om te voorkomen dat er op andere plaatsen nieuwe beschadigingen ontstaan.Ten tweede omdat een reparatie veelal verschillen in kleur en structuur te zien geeft..Deze verschillen laten zich goed wegwerken door
betonconservering. Daarmee heeft het conserveren ook een esthetische functie.
Conservering vind ook plaats zonder dat er sprake is van betonreparatie. Bijvoorbeeld om antigraffiti systemen aan te brengen op gevels en op bijvoorbeeld kunstwerken zoals bruggen en viaducten en langs wegen en spoorwegen. Veelal worden dampdoorlatende systemen toegepast,die van buiten naar binnen geen vocht doorlaten maar wel van binnen naar buiten kunnen ademen, zodat in het beton dampdiffusie mogelijk is.

Ontmossen van daken

Om een snelle slijtage van uw dak te voorkomen moet uw dak worden ontdaan van alle mossen en algen. Zeer dikwijls zijn mossen en algen de oorzaak van waterinfiltratie. De mossen en algen hechten zich vast aan de dakbedekking waardoor deze poreus wordt en algen en mossen tot in de dakbedekking kunnen doordringen. De kans dat het vocht door de dakbedekking naar binnen sijpelt is groot. Bovendien is de kans op vorstschade niet gering,
Gevelmeesters zorgt voor een grondige aanpak

– Vooreerst is een zeer grondige inspectie van de toestand van het dak en het dakgebinte noodzakelijk. Er is nu eenmaal een groot verschil tussen een dak waar de mossen en algen zich beginnen af te zetten op de dakpannen en een dak reeds jaren onderhevig is aan een mos- en algenvorming. Een grondige inspectie is nodig om de werkwijze beter te kunnen bepalen.

– Het dak wordt volledig gereinigd. Dit gebeurt meestal onder een hoge druk.

– Vervolgens wordt een anti-mosproduct aangebracht om de groenaanslag door mossen en algen te verwijderen.

– Het aanbrengen van een anti-mos primer zal uiteindelijk dienst doen om een optimale hechting te voorzien voor een acrylaatverf die bij voorkeur in een dubbele laag wordt aangebracht. De primer vangt de porositeit op van de mosgevoelige materialen en heeft naast zijn verhardende werking ook een moswerende werking.

– De Coating is een watergedragen coating met een hoge dampdoorlaatbaarheid. Het product is behalve mos- en algenwerend ook U.V. bestendig en vormt na droging een vocht- en vuilafstotend schild.

Meer info nodig?

Wilt u graag een idee van de kosten van zo’n gevelrenovatie? Kom dan gerust eens bij ons op gesprek, of doe een prijsaanvraag via ons contactformulier.